Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojcieszowie w granicach działki numer 203/4 obręb 4

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojcieszowie w granicach działki numer 143/22 obręb 4

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojcieszowie w granicach działki numer 203/3 obręb 4

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojcieszowie w granicy działki numer 169/5 obręb 4

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzdeaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu położonego w Wojcieszowie przy ul. Boleśława Chrobrego nr 114

DOSTAWA TABLETÓW ORAZ LAPTOPÓW. OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 21.09.2020 R. DO GODZ. 10.00.

Ogłoszenie nr 583536-N-2020 z dnia 2020-09-10 r. Gmina Wojcieszów: „1. Dostawa tabletów w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Gminę Wojcieszów w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego...

Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie" Termin składania ofert: do 16.09.2020 r. do godz. 11:00. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r.

Dostawa tabletów oraz laptopów. Oferty należy złożyć do dnia 04.09.2020 r. do godz. 10.00.

Początek formularza Ogłoszenie nr 576040-N-2020 z dnia 2020-08-26 r. Gmina Wojcieszów: „1. Dostawa tabletów w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Gminę Wojcieszów w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...

„Wyposażenie kuchni – maszyny i urządzenia gastronomiczne oraz drobne wyposażenie”- oferty należy złożyć do dnia 31.07.2020 r. do godz. 11.00

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wyposażenie kuchni – maszyny i urządzenia gastronomiczne oraz drobne wyposażenie”- zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego ( akcesoria, maszyny i urządzenia ) do kuchni w Szkole Podstawowej