Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem

Ogłoszenie nr 546361-N-2020 z dnia 2020-06-02 r. Gmina Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Dostarczenie w ramach projektu : „Lepszy start w przyszłość” - wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej - 16 szt. laptopów oraz drukarkę laserową z oprogramowaniem.

Dostarczenie w ramach projektu : „Lepszy start w przyszłość” - wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej: Minimalne wymagania: 16 szt. Laptopów. Dla nauczyciela 1 szt. uznanej marki z procesorem o wydajności wg. serwisu cpubenchmark.net min. 3500pkt., pamięć RAM mi

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wojcieszowie.

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

na sprzedaż nieruchomości położonej w Wojcieszowie.

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wojcieszowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

o wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy ul. Bolesława Chrobrego 37 w Wojcieszowie o powierzchni użytkowej 50,71 m2.