Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Ogłoszenie nr 588376-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. Gmina Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Ogłoszenie nr 585136-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. Gmina Wojcieszów: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj&rdq

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj") - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-01, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 575038-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Gmina Wojcieszów: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Remont zaplecza kuchennego stołówki w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie”

Termin składania ofert: 23.07.2019 r. do godz. 11:00