Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym.

"Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Wojcieszów i w jednostkach organizacyjnych Gminy Wojcieszów".

Utrzymanie rzeki Kaczawa w granicach miasta Wojcieszów

Oferty należy złożyć do dnia 09.10.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Wojcieszów, 59-550 Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, pok. nr 3 (Sekretariat).

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Ogłoszenie nr 588376-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. Gmina Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Ogłoszenie nr 585136-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. Gmina Wojcieszów: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj&rdq