Informacja dla osób głuchoniemych i głuchoniewidomych

Informacje dla osób głuchych i głuchoniemych.Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Wojcieszów winna ten fakt zgłosić w sekretariacie Urzędu Miasta Wojcieszów w terminie co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- osobiście/telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, w sekretariacie Urzędu Miasta Wojcieszów (poj. nr 12)/pod numerem 75 75 12 230 wew.;

- faxem, pod numerem 75 75 12 230 wew. 26;

- pocztą elektroniczną, na adres miasto@wojcieszow.pl

listowanie, na adres: Urząd Miasta ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów;

- przez ePUAP: 40o75vabou

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2019 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Rychlicki
Ilość wyświetleń: 789
17 października 2019 11:53 (Dorota Sadowska) - Zmiana treści zakładki.
17 października 2019 11:52 (Dorota Sadowska) - Zmiana treści zakładki.
17 października 2019 11:51 (Dorota Sadowska) - Zmiana treści zakładki.