Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj") - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-11, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 563039-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. Gmina Wojcieszów: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul. B. Chrobrego w Wojcieszowie. TERMIN SKŁADANIA OFERT 26.06.2019 R. GODZ. 11:00

Ogłoszenie nr 559550-N-2019 z dnia 2019-06-11 r. Gmina Wojcieszów: Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul. B. Chrobrego w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Remont dachu budynku mieszkalnego ul. B. Chrobrego 71 w Wojcieszowie w zakresie przełożenia pokrycia dachu- Oferty należy złożyć do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 11.00

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 roku. Przedmiotem zamówienia: 1. Remont dachu budynku mieszkalnego ul. B. Chrobrego 71 w Wojcieszowie w zakresie przełożenia pokrycia dachu. Zamówienie obejmuje także organizację placu budowy, wykonanie badań i prób, oznakowanie, uporządkowanie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::