Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.

Postanowienie nr 444/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Wojcieszów.

Obwieszczenie Marszałaka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie projektu uchwały sejmiku dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnosląskiego na obwody łowieckie ora zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów Nr 0050.95.2019 Informacja o wywieszeniu na t

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ulicy Pocztowej nr 1 oraz na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina/prawo lokalne/zarządzenia został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiący załącznik do Zarządzenia...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ulicy Pocztowej nr 1 oraz na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina/prawo lokalne/zarządzenia został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do Z

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ulicy Pocztowej nr 1 zostały wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej stanowiące załączniki do Zarządzeń Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.63.2019.