Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów Nr 0050.95.2019 Informacja o wywieszeniu na t

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ulicy Pocztowej nr 1 oraz na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina/prawo lokalne/zarządzenia został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiący załącznik do Zarządzenia...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ulicy Pocztowej nr 1 oraz na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina/prawo lokalne/zarządzenia został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do Z

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ulicy Pocztowej nr 1 zostały wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej stanowiące załączniki do Zarządzeń Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.63.2019.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez przetargu

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ulicy Pocztowej nr 1 zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargu stanowiące załączniki do Zarządzeń Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.28.2019.