Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Nr 1/2020 PINB

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotoryi do właścicieli i zarzadców obiektów budowlanych oraz użytkowników indywidualnych butli gazowych zasilających przenośne urządzenia grzewcze.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany oraz do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany oraz oddania w użyczenie.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Infroamcji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonyh do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiący załącznik do zarzrządzenia Burmistrza...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.p

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, stanowiącej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i przetargowej.

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej stanowiące załączniki do zarządzeń...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej stanowiące załączniki do zarządzeń Burmistrza...