Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Infroamcji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonyh do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiący załącznik do zarzrządzenia Burmistrza...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.p

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, stanowiącej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i przetargowej.

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej stanowiące załączniki do zarządzeń...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej stanowiące załączniki do zarządzeń Burmistrza...

Informacja o sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej oraz oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wojcieszow.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej oraz oddania w użyczenie stanowiące...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.

Postanowienie nr 444/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Wojcieszów.