Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Fontanny przyjaźni- nawierzchnia z kostki betonowej, zieleń i montaż urządzeń- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-22, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 527611-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Wojcieszów: Fontanny przyjaźni- nawierzchnia z kostki betonowej, zieleń i montaż urządzeń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem. Składanie ofert 13 marca 2018 r. do godz. 10:00

Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Tel: 75 75 12 230 fax: 75 75 12 280 www.wojcieszow.pl gospodarkaodpadam i@wojcieszow.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego GO.271.3.2018 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Tryb przetargowy wg Regulaminu...

Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-21, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 526028-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Gmina Wojcieszów: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych...

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 87 W WOJCIESZOWIE O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 96,15 m²

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 87 W WOJCIESZOWIE O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 96,15 m² Branża dowolna nie uciążliwa. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan. WC, Przedmiotem...

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-19, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 524122-N-2018 z dnia 2018-02-27 r. Gmina Wojcieszów: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-16, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 523856-N-2018 z dnia 2018-02-27 r. Gmina Wojcieszów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna...

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie (Stolarka okienna i drzwiowa; Docieplenie stropów i połaci dachowych, kotłownia, instalacja c.o. oraz malowanie ścian i sufitów). Tremin składania ofert 12.03.2018 r. do godz. 11.00

Ogłoszenie nr 522110-N-2018 z dnia 2018-02-22 r. Gmina Wojcieszów: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie (Stolarka okienna i drzwiowa; Docieplenie stropów i połaci dachowych, kotłownia, instalacja c.o. oraz malowanie ścian i sufitów) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYO WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 78/2 w WOJCIESZOWIE O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 38,19 m²

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 78/2w WOJCIESZOWIE O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 38,19 m² Branża dowolna nie uciązliwa. Lokal Wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan. WC, Przedmiotem...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::