Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem. Termin składania ofert 11.01.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie nr 500333-N-2019 z dnia 2019-01-03 r. Gmina Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

“Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów “ termin skaładania do 20.12.2018 godzina 10:00

Numer sprawy: GO.271.11.2018 ZAPYTANIE CENOWE Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów Zamawiający : Gmina Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów. Wojcieszów, dnia 13 grudnia 2018 r. Zatwierdzam: Burmistrz...

„Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ Termin składania 23.11.2018 r. do godz. 12.00

Ogłoszenie nr 645162-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. Gmina Wojcieszów: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych...

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie poprzez zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości”

Gmina Wojcieszów Telefon 75 75 12 230 ul. Pocztowa 1 fax 75 75 12 280 w. 26 59-550 Wojcieszów pgmina.pl Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego DR.271.13.2018 Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym Nazwa zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie poprzez...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargowym "Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie"

Gmina Wojcieszów Telefon 75 75 12 230 ul. Pocztowa 1 fax 75 75 12 280 w. 26 59-550 Wojcieszów www.wojcieszow.pl gminawojcieszowpgmina.pl Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego DR.271.5.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zamówienia: „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie” ...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::