Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pn. "Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych gminy Wojcieszów".

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie- Oferty należy złożyć do dnia 23.05.2018 r. do godz. 11.00

Ogłoszenie nr 554856-N-2018 z dnia 2018-05-08 r. Gmina Wojcieszów: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rewitalizacja miasta Wojcieszów- Oferty należy złożyć do dnia 21.05.2018 r. do godz. 11.00

Ogłoszenie nr 500103425-N-2018 z dnia 11-05-2018 r. Wojcieszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 551521-N-2018 Data: 27/04/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wojcieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 39076719100000, ul. ul....

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::