Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ul. Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.] Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-13, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 579920-N-2018 z dnia 2018-06-27 r. Gmina Wojcieszów: Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ul. Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź...

„Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

Ogłoszenie nr 577203-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. Gmina Wojcieszów: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych...

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 – budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wojcieszów

Ogłoszenie nr 573188-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. Gmina Wojcieszów: Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 – budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wojcieszów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::