Lobbing

Lobbing

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.


  Zarządzenie Nr 0050.132.2019

  Informacja lobbingu za 2018 r.

  Informacja o lobbingu za 2019 r.


 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2019 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Rychlicki
Ilość wyświetleń: 897
06 lutego 2020 13:01 (Stanisław Rychlicki) - Zmiana treści zakładki.
18 października 2019 09:39 (Dorota Sadowska) - Zmiana treści zakładki.
18 października 2019 09:26 (Dorota Sadowska) - Zmiana treści zakładki.