Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe punkty oświetlenia ulicznego - Gmina Wojcieszów 2017- termi składania ofert do 12.06.2017 godzina 10:00

Gmina Wojcieszów Telefon - (75) 75 12 230 ul. Pocztowa 1 fax (75) 75 12 280 w. 26 59-550 Wojcieszów www.wojcieszow.pl gminawojcieszow .bi pgmina.pl Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego DR.271ZB.4.2017 Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa zamówienia: 1. DOSTAWIENIE DODATKOWYCH CZTERECH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO...

Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie ZMIANA TERMINU składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-09, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 512319-N-2017 z dnia 2017-05-19 r. Gmina Wojcieszów: Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Przebudowa dróg w Wojcieszowie -Termin składania ofert do dnia 2017-05-26 , godzina: 10:00.

Ogłoszenie nr 505901-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. Gmina Wojcieszów: 1. PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU 59,5 M , NA DZIAŁCE NR 1 OBRĘB III W WOJCIESZOWIE ( na wysokości ul. Bol. Chrobrego 145 –147 ) 2. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE NR 23/13 OBRĘB III NA ODCINKU 145 M W WOJCIESZOWIE (na wysokości ul. Bol. Chrobrego 107 –...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::