Karta Dużej Rodziny

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 roku

Nowy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili...

Informacja ogólna

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej (także rodzinie zastępczej i rodzinnemu domowi dziecka), w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: - w wieku do ukończenia 18. roku życia; - w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::