Karta Dużej Rodziny

Zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 roku

Nowy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

 

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.
Zmianie ulegnie także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. ewidencji ludności/Zastępca Kierownika USC
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Skiba
Ilość wyświetleń: 121
03 stycznia 2019 08:41 Edyta Skiba - Dodanie załącznika [instrukcja__jak_wypelnic_wniosek_o_zkdr04.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 08:40 Edyta Skiba - Dodanie załącznika [objasnienia_do_wniosku11.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 08:39 Edyta Skiba - Dodanie załącznika [1oswiadczenie_o_planowanym_terminie_ukonczenia_nauki_w_szkole_lub_szk ole_wyzszej__zkdr01.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::