Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

WSPIERANIE I ROZPOWSZECHNIANIE SPORTU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAWODÓW GOŁĘBI MŁODYCH W ROKU 2020”.

W dniu 10 stycznia 2020 r. do Urzędu Miasta w Wojcieszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Legnica, z siedzibą w Legnicy przy ulicy Poznańskiej 29.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2020 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Skiba
Ilość wyświetleń: 317
23 stycznia 2020 11:41 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2020 11:41 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2020 11:40 (Edyta Skiba) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_00501662020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)