Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

X JUBILEUSZOWE SPOTKANIE NOWOROCZNO-KOLĘDOWE „NAD MIŁKIEM GWIAZDKA JUŻ ŚWIECI”.

W dniu 19 grudnia 2019 r. do Urzędu Miasta w Wojcieszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Prusa 8, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie, z siedzibą w Wojcieszowie przy ulicy Bolesława Chrobrego 105.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 30 grudnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Skiba
Ilość wyświetleń: 326
31 grudnia 2019 10:25 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2019 10:25 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2019 10:25 (Edyta Skiba) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_00501542019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)