Otwarte konkursy ofert (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.485.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 19 kwietnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie "organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i realizację programu profilaktyki antyalkoholowej dla 15 dzieci w wieku 9-14 lat z terenu Gminy Wojcieszów w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju

Zarządzenie Nr 0050.452.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::