Otwarte konkursy ofert (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.366.2017 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 0050.322.2017 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::