Rejestr instytucji kultury

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpis z księgi Rejestrowej Instytucji Kultury

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 114, poz. 493) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. oz. 189) Urząd Miasta Wojcieszów...