EKOKARTY

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

W oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), na organach administracji spoczywa obowiązek publicznego udostępniania danych o wykazie dokumentów dotyczących środowiska i jego ochrony. Wyszukiwanie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::