Zezwolenie na usunięcie drzew

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana w zezwoleniach na usunięcie drzew od. 17.06.2017 r.

Od dnia 17 czerwca 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne z terenu Gminy Wojcieszów zainteresowane wycinką drzew ze swojej nieruchomości muszą zgłosić to do Urzędu Miasta Wojcieszów W zgłoszeniu należy podać dane właściciela nieruchomości, nr geodezyjny działki, z której drzewo ma być...

Zmiana w zezwoleniach na usunięcie drzew - od 1.01.2017 r.

1 stycznia br. weszla w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249). Wprowadza ona m.in. wazne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie...

Zezwolenie na usunięcie drzew

Wymagane dokumenty Z podaniem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia,...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::