Prawo lokalne dot. gospodarki odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała: XX.99.2016 z dnia:2016-06-30

Przedmiot uchwały:zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wojcieszów (ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz. 3642 z 19.07.2016 r.)

Uchwała: XX.93.2016 z dnia:2016-06-30

Przedmiot uchwały:w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz. 3488 z 13.07.2016 r.)

Uchwała: XX.92.2016 z dnia:2016-06-30

Przedmiot uchwały:w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz. 3487 z 13.07.2016 r.)

Uchwała: XX.91.2016 z dnia:2016-06-30

Przedmiot uchwały:w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian z opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 20

Uchwała: XX.90.2016 z dnia:2016-06-30

Przedmiot uchwały:w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik ((ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz. 3485 z 13.07.2016 r.)

Uchwała: XX.89.2016 z dnia:2016-06-30

Przedmiot uchwały:w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała: XX.88.2016 z dnia:2016-06-30

Przedmiot uchwały:w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porząku na terenie Gminy Wojcieszów (Ogłoszona Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz.3483 z 13.07.2016 r.)

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::