Prawo lokalne dot. gospodarki odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr IV.21.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.(ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2019 r. poz. 1524)

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała Nr XXXIX.173.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(ogłoszona Dz.Urz. Woj. Dolnoślaskiego z 2018 r. poz.234 z 15.01.2018 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX.172.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(ogłoszona Dz.Urz. Woj. Dolnoślaskiego z 2018 r., poz.233 z 15.01.2018 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszów.

Uchwała Nr XXV.120.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. (ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Dolnosląskiego z 2016 r. poz. 5750 z dnia 12.12.2016 r.)

w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki oplaty za pojemnik.

Uchwała Nr XX.99.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. (ogłoszona Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z 2016 poz. 3642 z 19.07.2016 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wojcieszów.

Uchwała Nr XX.93.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. (ogłoszona Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z 2016 poz. 3488 z 13.07.2016 r.)

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XX.90.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.(ogłoszona Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z 2016 poz. 3485 z 13.07.2016 r.) NOWA XXV.120.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała Nr XX.89.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.(ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r. poz.3484 z 13.07.2016 r.)

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::