Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: “GALERIA PIOSENKI PIĘKNEJ.

W dniu 5 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta w Wojcieszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Stowarzyszenie „KREATYWNY WOJCIESZÓW” z siedzibą w Wojcieszowie przy ulicy Hutniczej 10.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Wojcieszowie, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. ewidencji ludności/Zastępca Kierownika USC
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2019 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Skiba
Ilość wyświetleń: 83
14 czerwca 2019 10:58 Edyta Skiba - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 10:58 Edyta Skiba - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_0050792019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2019 11:07 Edyta Skiba - Dodanie załącznika [oferta_kreatywny_wojcieszow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)