Otwarte konkursy ofert

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wojcieszów Nr 0050.174.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2020 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Skiba
Ilość wyświetleń: 388
13 marca 2020 08:28 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 marca 2020 08:28 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 marca 2020 08:28 (Edyta Skiba) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)