Wybory uzupełniające (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 16 marca 2020 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów przeprowadzonych w dniu 15 marca 2020 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie z dnia 11 lutego 2020 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miasta Wojcieszów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie z dnia 11 lutego 2020 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów zarządzonych na dzień 15 marca 2020 r.

Postanowienie Nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów

o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie.

OŚWIADCZENIE

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów.

ZAWIADOMIENIE

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w wyborach uzupełniających w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 3 stycznia 2020 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów, zarządzonych na dzień 15 marca 2020 r.