Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.521.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Nr 0050.323.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej dla których Gmina jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 0050.275.2016 z dnia 7 września 2016 r.

W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. 'Wyprawka Szkolna" w roku szkolnym 2016/2017.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::