Statut

Wybierz rok

Statut Miasta

Uchwała Nr X.37.2015 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie statutu miasta Wojcieszów. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2015 r. poz. 3382)

Statut Urzędu

Załącznik do uchwały Nr XLVI/229/06 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 czerwca 2006 r. S T A T U T URZĘDU MIASTA WOJCIESZÓW § 1. 1. Urząd Miasta Wojcieszów, zwany dalej Urzędem, działa na podstawie statutu miasta Wojcieszów oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Siedzibą i obszarem działania...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::