Rada Miasta Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Przewodniczący Rady Miasta

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13:00 do 16:00

Obrady Rady Gminy

Są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każda osoba, uczestnicząc w sesji Rady Miasta Wojcieszów, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku przez Urząd Miasta w Wojcieszowie podczas transmisji oraz nagrywania obrad na sesji Rady Miasta Wojcieszów. Osoby niewyrażające zgody na przetwarzanie wizerunku proszone są o opuszczenie sali obrad.

Skład

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-10-2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi Rady
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Łuka - Różnicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Rychlicki
Ilość wyświetleń: 14347
29 maja 2020 12:20 (Stanisław Rychlicki) - Dodanie stanowiska: Radna.
29 maja 2020 12:19 (Stanisław Rychlicki) - Usunięcie stanowiska.
07 lutego 2020 11:13 (Marek Strzelecki) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.