Rada Miasta Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Przewodniczący Rady Miasta

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek miesiąca od 14:00 do 16:15

Obrady Rady Gminy

Są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każda osoba, uczestnicząc w sesji Rady Miasta Wojcieszów, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku przez Urząd Miasta w Wojcieszowie podczas transmisji oraz nagrywania obrad na sesji Rady Miasta Wojcieszów. Osoby niewyrażające zgody na przetwarzanie wizerunku proszone są o opuszczenie sali obrad.

Skład

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-10-2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi Rady
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Łuka - Różnicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Rychlicki
Ilość wyświetleń: 17237
24 września 2020 09:43 (Dorota Sadowska) - Aktualizacja informacji.
24 września 2020 09:35 (Dorota Sadowska) - Aktualizacja informacji.
01 września 2020 08:59 (Stanisław Rychlicki) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.