Zbiór aktów prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XL.182.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Wojcieszów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów...

Uchwała Nr XL.183.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wojcieszów.

Uchwała Nr XXXIX.177.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.236 z 15.01.2018 r.)

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbaiania oraz wysokosci stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała Nr XXXIX.174.2018 z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.235 z 15.01.2018 r.)

zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/155/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 23.04.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojcieszów.

Uchwała Nr XXXIX.173.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.234 z 15.01.2018 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX.172.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.233 z 15.01.2018 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszów.

Uchwała Nr XXXVIII.171.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.(ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego 2017 r. poz.5149 z dnia 7.12.2017 r.).

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenia miasta Wojcieszów.

Uchwała Nr XXXVIII.165.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.(ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, 2017 r. poz. 5147 z dnia 7.12.2017 r.)

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentiu pieniężnego dla członków OSP z Gminy Wojcieszów.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::