Zbiór aktów prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLVII.220.2018 z dnia 12 października 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.5114 z 19.10.2018 r.)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Połom” w Wojcieszowie.

Uchwala Nr XLVI.214.2018 z dnia 12 września 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.4575 z 24.04.2018 r.)

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wojcieszów.

Uchwala Nr XLVI.213.2018 z dnia 12 września 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.4574 z 24.09.2018 r.)

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym...

Uchwala Nr XLVI.211.2018 z dnia 12 września 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.4573 z 24.09.2018 r.)

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wojcieszów.

Uchwala Nr XLVI.210.2018 z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wojcieszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwala Nr XLVI.210.2018 z dnia 12 września 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.4572 z 24.09.2018 r.)

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wojcieszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwala Nr XLVI.209.2018 z dnia 12 września 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.4571 z 24.09.2018 r.)

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wojcieszów.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::