Zbiór aktów prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr III.11.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.(ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. poz. 197)OBOWIĄZUJĄCA

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".

Uchwała Nr II.8.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego 2018 r., poz.6157 z 10.12.2018 r.)

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomościi na terenie miasta Wojcieszów.

Uchwała Nr II.7.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego 2018 r., poz.6156 z 10.12.2018 r.)

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Uchwała Nr XLVII.220.2018 z dnia 12 października 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego 2018 r., poz.5114 z 19.10.2018 r.)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Połom” w Wojcieszowie.

Uchwala Nr XLVI.214.2018 z dnia 12 września 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.4575 z 24.04.2018 r.)

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wojcieszów.

Uchwala Nr XLVI.213.2018 z dnia 12 września 2018 r.,(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.4574 z 24.09.2018 r.)

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::