Rejestr instytucji kultury

Odpis z księgi Rejestrowej Instytucji Kultury

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 114, poz. 493) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. oz. 189) Urząd Miasta Wojcieszów prowadzi Księgę Rejestrową Instytucji Kultury.

Księga rejestrowa składa się z czterech części


I. Dział pierwszy - Oznaczenie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1. numer kolejny wpisu,
2. data wpisu, dat kolejnych zmian,
3. pełna i skrócona nazwa instytucji kultury,
4. przedmiot działalności instytucji kultury,
5. siedziba i adres instytucji kultury,
6. oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury,
7. nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury,
8. cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej,
9. uwagi,
10. imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu


II. Dział drugi - Organizacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1. numer kolejny wpisu,
2. data wpisu, daty kolejnych zmian,
3. informacja o złożeniu do rejestru statutu,
4. imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury,
5. imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień, 
6. nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
7. uwagi,
8. imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu. 


III. Dział trzeci - Mienie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1. numer kolejny wpisu,
2. data wpisu, daty kolejnych zmian,
3. informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego,
4. informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi,
5. uwagi,
6. imię i nazwisko pełnomocnika dokonującego wpisu


IV. Dział czwarty - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1. numer kolejny wpisu,
2. data wpisu, daty kolejnych zmian,
3. informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury,
4. imię i nazwisko likwidatora,
5. uwagi,
6. imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu. 

Miejska Biblioteka Publiczna, której organizatorem jest Gmina Wojcieszów wpisana jest pod nr 3/1992 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Osobą upoważnioną do reprezentowania instytucji jest Pani Elżbieta Truszkowska - kierownik MBP.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.11.2016
Dokument wytworzony przez: Sekretarz Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Sadowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2016 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Rychlicki
Ilość wyświetleń: 1250
09 stycznia 2020 10:17 (Dorota Sadowska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 10:17 (Dorota Sadowska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 10:17 (Dorota Sadowska) - Dodanie załącznika [rejestr_instutucji_kultury.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)