Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu po-stępowania przetargowego o udzielnie zamówienia publicznego na rzecz projektu pn. „Rewi-talizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecz-nej,Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewita-lizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. programów unijnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mateusz Bomok
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2017 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Bomok
Ilość wyświetleń: 334
09 stycznia 2018 11:30 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2017 13:14 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [zal3_oswiadczenie_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2017 13:14 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [umowa_wojcieszow_projekt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::