Rada Miasta 2018 - 2023 Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Przewodniczący Rady Miasta

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13:00 do 16:00

Obrady rady gminy

są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każda osoba, uczestnicząc w sesji Rady Miasta Wojcieszów, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku przez Urząd Miasta w Wojcieszowie podczas transmisji oraz nagrywania obrad na sesji Rady Miasta Wojcieszów. Osoby niewyrażające zgody na przetwarzanie wizerunku proszone są o opuszczenie sali obrad.

Skład

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2018 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Rychlicki
Ilość wyświetleń: 7932
27 stycznia 2020 08:37 (Urszula Franków) - Usunięcie członka komisji.
27 stycznia 2020 08:37 (Urszula Franków) - Aktualizacja danych członka komisji: Przewodnicząca Komisji.
17 września 2019 09:52 (Stanisław Rychlicki) - Dodanie nowej informacji.