Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-11-2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. architektury miejskiej i budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tadeusz Maślanka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2016 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Rychlicki
Ilość wyświetleń: 671
19 lipca 2018 13:25 Stanisław Rychlicki - Zmiana treści zakładki.
12 lipca 2018 13:14 Anna Łuka - Różnicka - Zmiana treści zakładki.
12 lipca 2018 13:14 Anna Łuka - Różnicka - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::