Petycje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2. Petycja

Data wpływu: 19.09.2018 r. Przedmiot petycji: Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważenie przystąpienia do Vedycji Programu "Wzorowa Łazienka". Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Dane...

1. Petycja.

Data wpływu: 16.04.2018 r. Przedmiot petycji: Podania nazwy Podmiotu/Konsultanta, który brał udział w sporządzeniu lub konsultował projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - w rozumieniu art.19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06) Przewidywany...

5. Petycja

Data wpływu: 11.12.2017 r. Przedmiot petycji: Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej aalizy stanu faktycznego, panującego w Jednoste- na dzień złozenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później...

4. Petycja.

Data wpływu: 23.10.2017 r. Przedmiot petycji: "Celem petycji jest, aby Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu za pośrednictwem kanałów informacyjnych przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców - przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności. Fundacja zamierza upowszechnić przydatne dla Mikroprzedsiębiorców...

3. Petycja w przedmiocie zamieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady.

Data wpływu: 02.06.2017 r. Przedmiot petycji:Petycja w przedmiocie zamieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10, ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Dane podmiotu wnoszącego petycję: Dr Bogusław...

2. Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

Data wpływu: 08.05.2017 r. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Dane...

1. Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego.

Data wpływu: 16.01.2017 r. Przedmiot petycji: Patycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Dane podmiotu wnoszącego petycję: Kacper Pawłowski Tresć...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::