Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.457.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwała Nr XLI/218/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pozytku publicznego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pozytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.415.2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz inymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::