Otwarte konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.452.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 18 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku a terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacjepozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.371.2017 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.366.2017 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.327.2017 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 0050.322.2017 z dnia 30.01.2017

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::