Otwarte konkursy ofert (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.452.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 18 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku a terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacjepozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::