Uchwały Rady Miasta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIV.202.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XLIII.199.2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwała Nr XLIII.198.2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr XLII.197.2018 z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

Uchwała Nr XLII.196.2018 z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

Uchwała Nr XLII.195.2018 z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Wojcieszów oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Uchwała Nr XLI.194.2018 z dnia 27 marca 2018 r..(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.1696 z 04.04.2018 r.)

w sprawie zmiany uchwały NR. XVIII.82.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XLI.193.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwała Nr XLI.192.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XLI.191.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów na lata 2018-2020.”

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::