Uchwały Rady Miasta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIX.181.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognooza Finansowa na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIX.179.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Uchwała Nr XXXIX.178.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX.177.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.236 z 15.01.2018 r.)

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbaiania oraz wysokosci stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała Nr XXXIX.176.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2018 r.

Uchwała Nr XXXIX.175.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Statutu Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie.

Uchwała Nr XXXIX.174.2018 z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.235 z 15.01.2018 r.)

zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/155/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 23.04.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojcieszów.

Uchwała Nr XXXIX.173.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.234 z 15.01.2018 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX.172.2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnoślaskiego 2018 r., poz.233 z 15.01.2018 r.)

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszów.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::