Uchwały Rady Miasta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLI.194.2018 z dnia 27 marca 2018 r..(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.1696 z 04.04.2018 r.)

w sprawie zmiany uchwały NR. XVIII.82.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XLI.193.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwała Nr XLI.192.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XLI.191.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów na lata 2018-2020.”

Uchwała Nr XLI.190.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2018 roku.

Uchwała Nr XLI.189.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2018.

Uchwała Nr XLI.188.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Wojcieszów.

Uchwała Nr XLI.187.2018 z dnia 27 marca 2018 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.1695 z 04.04.2018 r.)

w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XLI.186.2018 z dnia 27 marca 2018 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj,Dolnośląskiego 2018 r., poz.1694 z 04.04.2018 r.)

w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XL.185.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::