Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.455.2018 z dnia 19 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.454.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 0050.452.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wlontariacie.

Zarządzenie nr 0050.451.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zlecenia realizaji zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 0050.450.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zlecenia realizaji zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 0050.449.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.448.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.446.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.445.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.444.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetegowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::