Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.556.2018 z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.555.2018 z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.549.2018 z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.548.2018 z dia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru.

Zarządzenie Nr 0050.547.2018 z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie udzielenia upowaznienie do dokonywania czynnosci związanych z wyborami.

Zarządzenie Nr 0050.546.2018 z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 0050.545.2018 z dia 10 września 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie nr 0050.542.2017 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji

Zarządzenie Nr 0050.540.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad korzystania ze zwrotu kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie Nr 0050.541.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

zmianiające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wojcieszów.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::