Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu po-stępowania przetargowego o udzielnie zamówienia publicznego na rzecz projektu pn. „Ter-momodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów” współfinansowa-nego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś prio-rytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddzi

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. programów unijnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mateusz Bomok
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2017 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Bomok
Ilość wyświetleń: 356
04 stycznia 2018 12:43 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2017 13:21 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [zal3_oswiadczenie_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2017 13:21 Mateusz Bomok - Dodanie załącznika [umowa_wojcieszow_projekt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::