Przetargi

Nowe punkty oświetlenia ulicznego - Gmina Wojcieszów 2017- termi składania ofert do 12.06.2017 godzina 10:00

Gmina Wojcieszów Telefon - (75) 75 12 230
ul. Pocztowa 1 fax (75) 75 12 280 w. 26
59-550 Wojcieszów www.wojcieszow.pl
gminawojcieszow .bi pgmina.pl
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego DR.271ZB.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia:
1. DOSTAWIENIE DODATKOWYCH CZTERECH PUNKTÓW OŚWIETLENIA
ULICZNEGO NA DRODZE GMINNEJ UL. NADRZECZNEJ NA ODCINKU
OD NR 1 DO NR 4 W WOJCIESZOWIE
2. DOSTAWIENIE DODATKOWYCH TRZECH PUNKTÓW OŚWIETLENIA
ULICZNEGO NA DRODZE GMINNEJ UL. ROBOTNICZEJ W WOJCIESZOWIE
3. WYKONANIE PRZESTAWIENIA PUNKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO
USYTUOWANEGO NA WYSOKOŚCI UL. GÓRNICZEJ NR 2 W WOJCIESZOWIE
4. USTAWIENIE JEDNEJ LAMPY SOLARNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
NA DRODZE DOJAZDOWEJ NA WYSOKOŚCI UL. BOL CHROBREGO
NR 233 – 235 W WOJCIESZOWIE
5. WYKONANIE WYMIANY USZKODZONEJ SZAFKI OŚWIETLENIA
ULICZNEGO USYTUOWANEJ NA WYSOKOŚCI UL. BOLESŁAWA CHROBREGO
NR 79 W WOJCIESZOWIE ( OKOLICA OŚRODKA ZDROWIA ).
( postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przeprowadzonym na podstawie zarządzenia
Nr 0050.484.2014 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 lipca 2014 r.)
Zatwierdzam :
Burmistrz Miasta Wojcieszów
(-) dr inż. Sławomir Maciejczyk
Wojcieszów, dnia 30 maja 2017 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. dróg publicznych i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisława Gaj
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Bomok
Ilość wyświetleń: 230
12 czerwca 2017 13:26 Anna Łuka - Różnicka - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2017 13:26 Anna Łuka - Różnicka - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2017 13:26 Anna Łuka - Różnicka - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::