Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6 ) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m [ powódź lipiec 2012 r. ] Termin składania ofert Data: 2017-08-10, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 558026-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Wojcieszów: Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6 ) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m [ powódź lipiec 2012 r. ] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie ZGKiM do dnia: 27.07.2017 r. do godz.: 10:00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż używanych pojazdów marki: · Opel Frontera- samochód terenowy · Ciągnik transportowy URSUS C 360 I. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie ul. Robotnicza 2a, 59-550 Wojcieszów Godziny...

Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie ZMIANA TERMINU składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-24, godzina: 11:00

Ogłoszenie nr 551590-N-2017 z dnia 2017-07-14 r. Gmina Wojcieszów: Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6 ) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m [ powódź lipiec 2012 r. ] termin składania ofert 25.07.2017 godz. 10:00

Ogłoszenie nr 548084-N-2017 z dnia 2017-07-10 r. Gmina Wojcieszów: Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6 ) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m [ powódź lipiec 2012 r. ] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

DOSTAWIENIE DODATKOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DROGACH GMINNYCH. Składanie ofert do 17.07.2017 godzina 10:00

Ogłoszenie nr 542328-N-2017 z dnia 2017-06-30 r. Gmina Wojcieszów: 1. DOSTAWIENIE DODATKOWYCH CZTERECH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DRODZE GMINNEJ UL. NADRZECZNEJ NA ODCINKU OD NR 1 DO NR 4 W WOJCIESZOWIE 2. DOSTAWIENIE DODATKOWYCH TRZECH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DRODZE GMINNEJ UL. ROBOTNICZEJ W WOJCIESZOWIE 3....

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::