Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż używanych pojazdów marki: Opel Frontera- samochód terenowy Ciągnik transportowy...

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 303.455,00 zł. na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych...

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego o udzielnie zamówienia publicznego na rzecz projektu pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” współfinansowanego...

Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie. Termin składania ofert 2017-09-01, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 573965-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Gmina Wojcieszów: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem

Ogłoszenie nr 571172-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. Gmina Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zapytanie ofertowe wykonanie tablicy informacyjnej, plakatów, naklejek

Proszę o podanie ceny brutto za: Wykonanie 1 tablicy informacyjnej jednostronnej o następujących parametrach: zalecane wymiary tablicy informacyjnej wynoszą - min. 420 mm ( szerokość ) x min. 297mm ( wysokość) podkład : blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm lub inny materiał odporny na warunki atmosferyczne grafika wg załączonego wzoru...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::