Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe wykonanie tablicy informacyjnej, plakatów, naklejek

Proszę o podanie ceny brutto za: Wykonanie 1 tablicy informacyjnej jednostronnej o następujących parametrach: zalecane wymiary tablicy informacyjnej wynoszą - min. 420 mm ( szerokość ) x min. 297mm ( wysokość) podkład : blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm lub inny materiał odporny na warunki atmosferyczne grafika wg załączonego wzoru...

Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6 ) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m [ powódź lipiec 2012 r. ] Termin składania ofert Data: 2017-08-10, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 558026-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Wojcieszów: Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6 ) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m [ powódź lipiec 2012 r. ] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie ZGKiM do dnia: 27.07.2017 r. do godz.: 10:00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż używanych pojazdów marki: · Opel Frontera- samochód terenowy · Ciągnik transportowy URSUS C 360 I. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie ul. Robotnicza 2a, 59-550 Wojcieszów Godziny...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::