Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.454.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 0050.319.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Zarządzenie Nr 0050.306.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn: "Przebudowa drogi nr 308 i 238/7 obręb IV (ciąg dalszy ul. Kresowej)".

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::