Programy wspołpracy

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII.53.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Przedmiot uchwały:w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"(Rozstrzygniecie nadzorcze- nieważność par.11 ust.3, ust 4, ust.5) Rozstrzygnięcie nadzorcze- stwierdzenie nieważności paragrafu 11 ust.3 we fragmencie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::