Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie nr 0050.542.2017 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji

Zarządzenie Nr 0050.512.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji.

Zarządzenie Nr 0050.444.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetegowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.414.2017 z dnia 19 października 2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarzadzenie Nr 0050.394.1.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie 0050.394.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie.

Zarzadzenie Nr 0050.373.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 0050.371.2017 z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.370.2017 z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 10 czerwca 2017 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::