Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVIII.167.2017 r.z dnia:2017-11-30

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie.

Uchwała Nr XXXVIII.166.2017 r. z dnia: 2017-11-30.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

Uchwała: XIX.84.2016 z dnia:2016-05-25

Przedmiot uchwały:w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie (ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. Poz. 2967 z dnia 03.06.2016 r.)

Uchwała: XV.67.2015 z dnia:2015-12-30

Przedmiot uchwały:w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie.

Uchwała: XIV.57.2015 z dnia:2015-12-11

Przedmiot uchwały:w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

Uchwała: VIII.28.2015 z dnia:2015-05-20

Przedmiot uchwały:w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zaospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

Uchwała: V.17.2015 z dnia:2015-01-28

Przedmiot uchwały: w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Połom"

Uchwała: V.16.2015 z dnia:2015-01-28

Przedmiot uchwały:w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów Południe w Wojcieszów (Ogłoszona w Dz.Urz.wo. doln., Rocznik 2015, poz.450 zdnia 6.02.2015 r.)

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::