Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.405.2017 z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie umorzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości, której termin wymagalności uległ przedawnieniu. (Zarządzenie Nr 0050.405.2017 nie publikuje się ze względu na ochronę danych osobowych).

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::