Uchwały Rady Miasta

Wybierz rok

Uchwala Nr XLVII.223.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwala Nr XLVII.222.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr XLV.208.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwała Nr XLV.207.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XLIV.206.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Nr XLIV.203.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwała Nr XLIV.202.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XLIV.201.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLIV.200.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała Nr XLIII.199.2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::