Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.443.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału, paliwa, kasy oraz składników aktywów będących własnością innych jednostek na dzień 29 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.436.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

Zarządzenie Nr 0050.430.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

Zarządzenie Nr 0050.429.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

Zarządzenie Nr 0050.420.2017 z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

Zarządzenie Nr 0050.419.2017 z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.411.2017 z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

Zarządzenie Nr 0050.407.2017 z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Zarządzenie Nr 0050.402.2017 z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.400.2017 z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 0050.395.2017 Burmistrza Miasta Wojcieszów w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Archiwum BIP::