Dokumentacja przebiegów i efektów konktroli

Wybierz rok

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 29.05.2017 r. do 13.06.2017 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń...

Kontrola projektu "Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III"

W dniu 24 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów kontrolą ex - post objęto projekt pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III".

Kontrola kompleksowa w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

W dniach 20-21 marca 2017 roku odbyła się kontrola kompleksowa Urzędu Miasta Wojcieszów w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedmiotowy zakres kontroli: 1. Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie - założenia organizacyjne. 2. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania...

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Wojcieszów.

W okresie od 13 stycznia 2016 r. do dnia 23 marca 2016 r. inspektorzy do spraw gospodarki finansowej z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Miasta Wojcieszów. Kontrolą objęto zagadnienia związane z gospodarką finansową Miasta Wojcieszów w latach 2013-2014 i w okresie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::